Home Kam do okolí

Kam do okolí?

Během vaší návštěvy se můžete vypravit na cestu za historickými památkami, přírodními ale i technickými zajímavostmi.
Pro inspiraci jsme vybrali alespoň některé z nich:

Žumberk

je v Čechách ojedinělým příkladem dochované opevněné vsi s tvrzí a kostelem. V tvrzi je dnes muzeum malovaného nábytku.

Buškův Hamr

je plně funkční technická památka z 18. století v blízkosti městečka Trhové Sviny. Za příznivého stavu vody v Klenském potoce je možno spatřit buchar v chodu, výheň s dmychadly a brus, poháněné třemi mohutnými dřevěnými vodními koly.

Terčino údolí

je přírodně krajinářský park s naučnou stezkou (lázeňský dům Lázničky, umělý vodopád na říčce Stropnice, zbytky stylových staveb pro panstvo a další přírodně-kulturní zajímavosti)

Nové Hrady

je městečko na okraji Novohradských hor, kousek od česko-rakouského hraničního přechodu v Českých Velenicích.
Na strmém kopci nad ním stojí hrad, který založeli Vítkovci na ochranu Vitorazské stezky. Byl mnohokrát dobýván, vypálen a postihlo jej i zemětřesení. Po všech těchto událostech byl však hrad na počátku 17. století znovu obnoven a sloužil jako vojenská pevnost. O tom svědčí dodnes zachovaný hluboký vyzděný příkop, který nemá co do mohutnosti mezi českými hrady obdoby. V současné době je zde umístěna expozice výrobků buqoyských skláren a nejrozsáhlejší sbírka černého hyalitového skla na světě.
V obci je také klášter servitů a klasicistní zámek.

Tvrz Cuknštejn

je gotická stavba z 15. století původně chráněná příkopem s padacím mostem a mohutnou šestibokou věží. Od roku 2000, kdy došlo k převodu tvrze do soukromých rukou, probíhá celková rekonstrukce objektu, a od léta 2005 je po domluvě s majitelem otevřena historická expozice.

Žofínský prales

je nejstarší přírodní chráněné území v Evropě, které bylo zřízeno v roce 1838. Dnes jsou v této národní přírodní rezervaci chráněny pralesovité porosty bučin a smrčin.

Hojná voda

je vesnice na úpatí Kraví hory, odkud vede značená cesta na vrchol, kde je rozhledna s širokým výhledem na Novohradské hory, podhůří a třeboňskou pánev. V okolí jsou "rozesety" zajímavé skalní útvary. Jeden z nich má jméno Napoleon, který naleznete asi 200 m před vrcholem vlevo u cesty.

Pohořské rašeliniště

s chráněnými vzácnými porosty podmáčených a rašelinných smrčin, vrchovištního rašeliniště a rašelinných luk s charakteristickou vegetací a specifickou faunou bezobratlých živočichů. Chráněné území je 1 - 1,7 km severozápadně od bývalé obce Pohoří na Šumavě.

Dobrá Voda

láká poutníky svým léčivým, mírně radioaktivním, pramenem. Léčivé účinky vody byly objeveny již v 16. století a ves byla vyhledávána jako lázeňské místo. Dominantou tohoto místa je ale také barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož autorství bývá nejčastěji připisováno K. I. Dienzenhoferovi.

Horní Stropnice

je známa díky původní hodnotné románské stavbě kostela sv. Mikuláše, později goticky přestavěné. Navzdory této přestavbě se na kostele, zejména na jeho hranolové věži, dochovala řada románských stavebních prvků.

Červené blato

je přírodní rezervace s řadou vzácných rostlin. Rezervace zde byla vyhlášena již v roce 1953. Snahou je zachování původní tvářnosti tundry a druhové skladby rostlinstva z raně poledového období. Průchod chráněným územím umožňují dřevěné povalové chodníky.


Přihlásit se